ESPAI MIGDIA

Inscripció Espai Migdia – Acollida 2020 – 2021

LOGO Espai Migdia

Benvolgudes famílies,

Des del curs 2013-2014, el servei de menjador està gestionat per l’Escola Puigventós a través de la seva cessió a l’AMPA.

L’AMPA crea l’Espai Migdia amb la voluntat de donar el millor servei nutricional i de lleure als nostres fills i filles. Perquè creiem que l’estona del migdia és molt més que un simple menjador ja que forma part del creixement dels nostres infants.

Els pares i mares que heu triat aquesta escola pel seu projecte educatiu trobareu un espai al migdia on els valors de l’escola quedaran totalment integrats.

Creiem que la matèria primera amb què treballem i la nostra raó de ser són els infants del centre.

Creiem que tenim el dret i la obligació de dotar els i les alumnes del centre de les eines necessàries per ajudar-los en el seu creixement i per fer-ne les persones del futur.

extraescolars3

Informació preus acollida de mati i tarda.

Menús

Els menús estan supervisats pel Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya. Es prioritzaran els productes de temporada, ecològics i de proximitat.

Disposarem de menús específics segons al·lèrgies i intoleràncies per a les famílies que ho demanin i que estigui avalat per un certificat mèdic.

Es podrà demanar dieta per aquells infants que tinguin una indisposició puntual, avisant al coordinador de l’Espai Migdia abans de les 9.30 h del matí.

Els dies de sortida (excursió), tots els infants que són usuaris fixes del servei de menjador, tindran pícnic. Si no es vol pícnic, s’haurà d’avisar a la coordinació de l’Espai Migdia una setmana abans de la sortida, en cas contrari es cobrarà el menú.

IMG_Menu
IMG_Familia

Relació Famílies – Espai Migdia

El gestor i la coordinació de l’Espai Migdia seran les persones amb les que hauran de contactar les famílies per a qualsevol tema relacionat amb l’Espai Migdia. Aquestes figures seran els caps visibles vers les famílies i treballaran conjuntament i directament amb l’equip d’acompanyants i la cuina.

Caldrà omplir el Full d’inscripció, on hi figuren totes les dades del vostre fill/a.

És molt important que ompliu el Full d’inscripció que trobareu al web de l’AMPA.

Es donarà un Informe diari per als alumnes de p3 que informarà de com ha dinat, si ha descansat, etc. Aquest informe anirà i tornarà diàriament a l’agenda, ja que en un mateix full hi quedarà reflectida tota la setmana.

Es podrà fer extensiu als alumnes de P4 per aquelles famílies que, per algun motiu concret, així ho sol·licitin.

Hi hauran 2 informes (primer i tercer trimestre) per tal de fer un seguiment sobre l’adquisició d’hàbits, la relació amb els companys i els acompanyants, els espais realitzats durant el trimestre, etc. Si es donés el cas d’algun incident o aspecte fora de l’habitual (vòmit, malestar, etc,), es valorarà trucar a la família o es donarà un Full d’incidència.

Per demanar entrevista amb l’acompanyant de referència del vostre fill/a, o per fer qualsevol comentari, suggeriment, queixa, felicitació, etc., hem habilitat un formulari a la web de l’AMPA que voldríem que féssiu servir sempre que ho cregueu oportú i així millorar la interacció Famílies – Espai Migdia.

Enguany, per parlar amb el coordinador de l’espai migdia, ho haureu de fer a través del telèfon móbil, correu electrònic.

Medicaments

En cas de necessitar una medicació crònica o puntual, caldrà omplir el full d’autorització per l’administració de medicaments on s’indiqui clarament la dosi, la manera de subministrar-la i la recepta del metge. El trobareu al web de l’AMPA.

IMG_Medicamentos
IMG_Bolsa

Què cal portar?

  1. Els infants de P3 faran la migdiada/descans. Hauran de portar un matalasset plegable. Recomanem personalitzar el matalàs, d’aquesta manera els serà més fàcil identificar el seu llit i fomentarem la seva autonomia. Disposem de matalassets socialitzats. (Dipòsit de 10 € que es retornaran a final de curs sempre que estigui en bon estat)
  2. Un Llençolet o manteta, per tapar-se.
  3. Per els infants de P3 i P4, aprofitarem la muda de recanvi que tindran a l’aula.
  4. P3: Una bata amb beta per penjar-la.
  5. La resta de cursos NO duran bata.
  6. En cas de pluja o si ha plogut dies anteriors, han de portar impermeable sencer, botes d’aigua i roba de recanvi, per poder gaudir de la pluja, bassals…
  7. Tot ha d’anar marcat amb el nom i el curs.

Quotes i pagaments

La quota d’usuari fixe és de 6,20€ i s’aplicarà als nens/es que facin ús del servei de manera continuada un mínim de 3 dies per setmana amb rebut domiciliat.
Caldrà omplir el Full de domiciliació a través de la web de l’AMPA.

Menú esporàdic 6,80€
Enguany el pagament del dies esporàdics que es faci ús del Espai Migdia, només es podrà fer mitjançant transferència bancària, adquirint un mínim de 5 tiquets en cada transacció. La notificació dels dies a fer ús del servei s'haurà de fer com a molt tard el mateix dia al telèfon del Espai Migdia de 9.00 a 9.30 h. Aquest horari també s'aplica per a notificar els canvis o les absències.
Ens haureu de fer arribar el comprovant del pagament per correu electrònic o whatsapp, indicant en el concepte, el nom, cognoms i curs.

LOGO Espai Migdia – Cajamar

Condicions particulars Espai Migdia

I - Es requeriment imprescindible ser soci de l'AMPA Escola Puigventós, per tal de fer ús dels diferents serveis que l'Associació ofereix, és a dir, Espai Migdia, Acollides i Extraescolars.

II - La quota de soci de l'AMPA Escola Puigventós és de 30€/anuals que es giraran mitjançant rebut domiciliat durant el mes d'Octubre de l'any corresponent.

III - Es pot fer ús dels serveis d'Acollida i Espai Migdia en dues modalitats: fixe o esporàdic.

IV - Els usuaris fixes accepten el gir domiciliat la primera setmana del mes en curs per l'import total del servei subscrit, exceptuant el mes de setembre on el rebut es girarà a mitjans de mes.

V - El règim d'usuari esporàdic es regirà pel sistema de tiquets els quals s’hauran d'adquirir prèviament en butlletes de 5 tiquets. Els tiquets seran efectius un cop l’usuari enviï el justificant de pagament on ha de constar nom, cognoms i curs de l’alumne. L'ús de qualsevol dels tiquets haurà de ser avisat a l'Espai Migdia abans de les 9.30h.

VI - L'ús de l'Espai Migdia per un període igual o superior a 3 dies setmanals, comporta automàticament la qualificació d'usuari fixe i es regirà per les diferents condicions particulars que aquest règim li comporta.

VII - El retorn de 2 rebuts mensuals consecutius implica la suspensió automàtica dels serveis cap als usuaris afectats fins abonar el deute amb l'Associació.

VIII - En cas de malaltia d'un usuari fixe, l’Associació retornarà l'import de 1,30€ per dia abonat no gaudit, sempre i quan s’avisi abans de les 09.30h

IX – En cas d’un usuari fixe en confinament per estar a l'espera d'un resultat PCR, l’Associació retornarà l'import de 1,30 € per dia abonat no gaudit.

X - Un usuari fixe en confinament per causa aliena a la seva pròpia persona rebrà un retorn del 40% del import proporcional corresponent al període que estigui abonat però no s’hagi pogut gaudir.

XI - En el supòsit de que l'Espai Migdia cesi la seva activitat de forma temporal o total, els usuaris fixes percebran un retorn del 40% del import proporcional corresponent al període que estigui abonat però n’hagi pogut gaudir.

INSCRIU-TE A L'ESPAI MIGDIA

Clica en la teva opció

Es recomana penjar els documents adjunts en format PDF i fer qualsevol inscripció amb l'ordinador.
Estem tenint problemes amb el servidor i és per això que hi ha arxius JPG i fer-ho des del mòbil, que no deixa.
Per qualsevol problema, poseu-vos en contacte amb nosaltres via correu o telèfon mòbil.
Moltes gràcies.